Trener – Psycholog. Certyfikowany Coach ICF – ukończyła międzynarodowy program szkoleniowy Coaching Core Essentials Program sygnowany przez Corporate Coach U. Absolwentka London School of Public Relations. Specjalistka i certyfikowany trener techniki MAPP – Motivational Apprisal of Personal Potential.
Posiada licencję na stosowanie techniki „MTQ48 – siła i odporność psychiczna” oraz prowadzenie sesji feedback. Ukończyła studium
I stopnia TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Specjalizuje się w projektach CSR z obszaru rozwoju pracowników
i wdrażania systemów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczególnie interesuje ją budowanie odpowiedzialnych standardów pracy oraz świadomy rozwój kompetencji pracowników.


KWALIFIKACJE

Dyplomowany Psycholog
Coach ICF – International Coach Federation
London School of Public Relations
Studium I stopnia TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
Motivational Apprisal of Personal Potential MAPP – certyfikowany trener techniki, uprawnienia do prowadzenia sesji feedback
Siła i odporność psychiczna MTQ48 – uprawnienia do prowadzenia sesji feedback
Badania własne nad Inteligencją Emocjonalną oraz wsparciem społecznym


Jest autorką badań z zakresu powiązań wsparcia społecznego
z inteligencją emocjonalną kobiet i mężczyzn. Dawniej koordynator projektów rozwojowych w firmie szkoleniowo – wdrożeniowej 4business&people Sp. z o.o. Warszawa, kolejno Manager ds. szkoleń
i rozwoju w firmie badawczej EMCC Gdańsk. Wykładowca studium MBA Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium podyplomowego Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym, Wydział Ekonomiczny UG. Wykładowca Via Moda Industrial, Warszawa. Specjalista CSR.

Realizuje projekty, które stanowią nie tylko wsparcie dla działań doradczo – szkoleniowych prowadzonych w organizacji, ale przede wszystkim prowadzą do rzeczywistych i długotrwałych zmian
w obszarze wiedzy, umiejętności i postawy Klienta, co z kolei przekłada się na osiąganie lepszych wyników w życiu
zawodowym i osobistym.