CAREER & BUSINESS  COACHING – przeznaczony dla wszystkich pracowników firmy. Od specjalistów po kadrę menedżerską średniego szczebla zarządzania. Opiera się na działaniach mających na celu doskonalenie kompetencji zawodowych, zwiększanie efektywności pracownika na danym stanowisku oraz rozwój satysfakcji z wykonywanych zadań. Przydatny szczególnie w sytuacji, gdy pracownik, menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą/dyrektorską, chce rozwijać nowe umiejętności i wymaga wsparcia w przełomowym momencie kariery.


SPOTKANIA INDYWIDUALNE

1 godzinne sesje. Sugerowane są 3-4 konsultacje w miesiącu w okresie przynajmniej 3 miesięcy, aby odkryć znaczące różnice w efektywności własnej. Przez ten czas, proces rozwojowy jest stale nadzorowany przez Coacha, wspomagany zadaniami kształtującymi pożądane zachowania.

ON-JOB-COACHING

specyficzna forma coachingu. Wzmaga w znacznym stopniu efektywność prowadzonych sesji. Polega na włączeniu Coacha pracy w typowe sytuacje mające miejsce w codziennej pracy klienta: Coach uczestniczy w wydarzeniach codziennej pracy klienta (np. spotkaniach z zespołem, prezentacjach) i dając informację zwrotną wspiera klienta w podnoszeniu poziomu kompetencji zawodowych.


PERSONAL / LIFE COACHING – koncentruje się na planowaniu i osiąganiu celów osobistych; obejmuje także umiejętność organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

OBSZARY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ OBEJMUJE LIFE COACHING
> odkrycia własnych wartości, pragnień
> motywowania siebie
> budowania pewności siebie
> zwiększenia wiary we własne możliwości
> poprawy relacji w rodzinie i w pracy
> realizowania swoich pasji
> radzenia sobie ze stresem
> zmian w życiu zawodowym
> przeprowadzenia przez proces realizacji projektu, pomysłu
> osiągania większej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym
> praca (stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, time-management, zmiana pracy, poszukiwanie pracy, coaching kariery)